گواهینامه های آموزشگاه مجتمع فنی تهران نمایندگی اصفهان

مدرک سیتی اند گیلدز انگلستان مجتمع فنی تهران نمایندگی اصفهان
مدرک سیتی اند گیلدز انگلستان مجتمع فنی تهران نمایندگی اصفهان
لوح تقدیر از جشنواره دانش و پژوهش برای مجتمع فنی تهران نمایندگی اصفهان
لوح افتخار حضور در اولین نمایشگاه بازاریابی، تبلیغات و مدیریت کسب و کار مجتمع فنی تهران نمایندگی اصفهان
گواهینامه نشان شایسته ملی از کنفدراسیون برند ایرانی برای مجتمع فنی تهران نمایندگی اصفهان
گواهینامه عضویت در انجمن صنفی کارفرمایی شرکت ها مجتمع فنی تهران نمایندگی اصفهان
گواهینامه دکترای افتخاری در رشته مدیریت از دانشگاه میکی موتو ژاپن برای مجتمع فنی تهران نمایندگی اصفهان
گواهینامه دکترای افتخاری در رشته مدیریت از بنیاد توسعه مدیریت اروپا مجتمع فنی تهران نمایندگی اصفهان
گواهینامه دریافت نمایندگی از مجتمع فنی تهران برای نمایندگی اصفهان
گواهی دیپلم افتخار از از بنیاد توسعه مدیریت اروپا مجتمع فنی تهران نمایندگی اصفهان
گواهی حضور در هفتمین نمایشگاه تخصصی صنعت آموزش مجتمع فنی تهران نمایندگی اصفهان
دیپلم افتخاری از بنیاد توسعه مدیریت اروپا مجتمع فنی تهران نمایندگی اصفهان
دریافت تندیس انجمن علمی آتیه اندیشان محاسب مجتمع فنی تهران نمایندگی اصفهان
جایزه مدیریت مدرن از مرکز اتحادیه اطلاعات اقتصادی اروپا مجتمع فنی تهران نمایندگی اصفهان
تندیس و لوح افتخار از جشنواره دانش و پژوهش مجتمع فنی تهران نمایندگی اصفهان
تندیس کنگره نشان شایسه ملی مجتمع فنی تهران نمایندگی اصفهان
پروانه عضویت صنفی مجتمع فنی تهران نمایندگی اصفهان