توصیه می‌نماید قبل از ثبت ‌نام از مقررات و ضوابط زیر اطلاع یافته تا بتوانید از امکانات ارائه شده بیشترین استفاده را داشته باشید. بدیهی‌است پس‌از ثبت‌نام قطعی قوانین طبق آئین‌نامه‌های مندرج پیاده خواهد شد.

نکات ضروری جهت ثبت ‌نام

  • رعایت پیش نیاز دروس جهت ثبت نام الزامی است.
  • توجه داشته باشید که دقیقاً براساس اطلاعات وارده در فرم ثبت نام آنلاین در کلاس‌ مربوطه ثبت نام خواهید شد لذا خواهشمند است در درج اطلاعات فرم نهایت دقت را مبذول فرمائید.
  • تأکید می‌نماید که هنگام ثبت‌نام، در تعیین درس (دروس) مورد نظر و ساعات کلاس‌ها دقت لازم را مبذول دارید، در غیر این صورت مجتمع از تغییر درس یا تعویض ساعات کلاس جداً معذور است.
  • تشکیل کلاس‌ها منوط به احراز حد نصاب لازم جهت تشکیل کلاس می‌باشد.
  • حداکثر زمان غیبت موجه در هر درس ۳ جلسه در آن درس می‌باشد، در غیر این صورت دانش‌پذیر از شرکت در (آزمون پایان دوره و صدور گواهینامه در دوره‌های آزاد) محروم خواهد شد.
  • دانشپذیران ملزم به پردخت یک سوم شهریه در زمان ثبت نام وتسویه میلغ تا دوهفته قبل از اتمام کلاس ها می باشد.
  • در صورت انصراف از شرکت در دوره بعد از شروع دوره هیچ مبلغی استرداد نخواهد شد.

شرط موفقیت در دوره و دریافت گواهینامه

  • شرط موفقیت در هر دوره، کسب حداقل نمره ۶۰ از ۱۰۰ می‌باشد.
  • دانش‌پذیران محترم می‌توانند پس‌از اتمام دوره و احراز نمره قبولی جهت اعلام درخواست صدور گواهینامه پایان‌دوره به دپارتمان آموزشی مربوطه مراجعه نمایند.
  • درصورت مفقود یا مخدوش شدن گواهینامه، صدور گواهینامه المثنی با درخواست کتبی و پرداخت مبلغ مصوب مقدور می‌باشد.

استرداد شهریه

در صورتیکه انصراف یا تغییر کلاس در روز ثبت نام (تاقبل ازپایان وقت اداری) باشد شهریه کسر نمی‌شود درصورت انصراف حداکثر تا یک‌روز پیش‌از شروع کلاس ۹۰% شهریه از سوی مجتمع فنی تهران مسترد می‌گردد. انصراف در روز شروع کلاس و حداکثر تا یک روز قبل از گذشت ۲۰% کل ساعات کلاس: استرداد ۷۰% شهریه درصورت انصراف پس از گذشت ۲۰% کل ساعات درس ، هیچ مبلغی مسترد نخواهد شد.

روش انصراف

دانشپذیر گرامی در صورتی که پس از انجام ثبت نام و پرداخت شهریه به هر دلیلی تقاضای انصراف داشتید می توانید حضوری به شعبه مراجعه نموده و جهت انصراف اقدام کنید. تا بر اساس آئین نامه فوق و شرایط انصراف درخواست شما مورد رسیدگی قرار گیرد.