نام دورهساعتقیمت(تومان)سرفصلتوضیحات
MBA4009450000برنامه ریزی استراتژیم-مدیریت ارتباط موثر-مدیریت پروژه-مدیریت برند-تنظیم قراردادهاواصول حقوقی-اصول بازاریابی و مهندسی فروش-خلق مدل کسب و کار-اصول وفنون مذاکره و...شرایط ثبت نام : داشتن مدرک کارشناسی
داشتن حداقل 3 سال سابقه مدیریتی
کارگاه دیجیتال مارکتینگ5250000اصول ومبانی تجارت الکترونیک-تدوین بیزینس پلن کسب وکارآنلاین-آشنایی با ابزارهای فضای وب(سئو،بازاریابی شبکه های اجتماعی و ایمیل مارکتینگ)و...برای عموم و علاقمندان
دوره دیجیتال مارکتینگ20970000اصول ومبانی تجارت الکترونیک-تدوین بیزینس پلن کسب وکارآنلاین-آشنایی با ابزارهای فضای وب(سئو،بازاریابی شبکه های اجتماعی و ایمیل مارکتینگ)و...برای عموم و علاقمندان
کارگاه مدل رفتاری دیسک
DISK
8250000مقدمه واهداف دوره-انجام تست دیسک - مبانی و تاریخچه دیسک-تشریح ابعاد چهارگانه دیسک- تحلیل دیسک- و...مدیران عامل و مدیران اجرایی سازمان ها،مدیران میانی وکارشناسان حوزه منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی16520000معرفی مدیریت وجایگاه مدیریت منابع انسانی در مدیریت
تعریف مدیریت منابع انسانی-وظایف مدیریت منابع انسانی- و...
مهندسی فروش و بازاریابی24890000مدیریت فروش ومفاهیم کلیدی-وظایف اصلی مدیرفروش-ارتباط فروش وبازاریابی – مراحل چرخه ی عمر مشتری –مهندسی فروش- و...
مدیریت استراتژیک24900000استراتژی وانواع آن- دیدگاه و رویکردهای حاکم بر برنامه ریزی استراتژیک- مروری بر فرآیند های مدیریت استراتژیک- سال های ترکیبی برنامه ریزی استراتژیک و...
تحقیقات بازاریابی24880000مسئله یابی به عنوان شروع یک پژوهش-آژانس های تحقیقات بازار در دنیا وایران- گونه شناسی پژوهش های بازار-رویکردهای کمی وکیفی در پژوهش بازار – و...
مدیریت برند سازی و پرسنل برند24860000معنا،کارکردواهمیت برند-مفهوم شخصیت-عناصربرند-معنای ارزش ویژه برند-رویکردها و روش های مختلف ارزش گذاری برند-مفهوم ساختار برند-انواع علامت های برند- مدیریت چرخه عمر برندها- و...
مدیریت پروژه24900000تعریف پرژه-تعریف منابع کاری پروژه-تعریف مدیریت پروژه
مدیریت زی نفعان پرژه-دانش مدیریت عمومی در مدیریت پروژه-فرایندهای برنامه ریزی در دانش مدیریت پروژه-روش های بودجه بندی پروژه ،مدیریت – و...
رفتار سازمانی16600000تعریف رفتار سازمانی وارتباط آن با سایرعلوم
خصوصیات عمده شخصیت که بر رفتار سازمانی تاثیردارند-انواع ارزش ها-برقراری پیوند میان شخصیت وارزش های فرد با محل کار-تعریف انگزیشی- و...