تقویم آموزشی

نام دوره

مهلت ثبت نام

ظرفیت باقیمانده

ارزدیجیتال

۲۵ خرداد ۱۴۰۰

۳۰%

ارزدیجیتال

۲۱ تیر ۱۴۰۰

۷۶%

بازار بورس و اوراق بهادار

۲۵ خرداد ۱۴۰۰

۱۴%

بازار بورس و اوراق بهادار

۲۰ تیر ۱۴۰۰

۷۴%

بازار بورس جهانی

۲۵ خرداد ۱۴۰۰

۳۹%

بازار بورس جهانی

۱۵ مرداد ۱۴۰۰

۶۹%

حسابداری خدماتی بازرگانی

۸ تیر ۱۴۰۰

۴۷%

حسابداری خدماتی بازرگانی

۳۰ تیر ۱۴۰۰

۱۸%

حسابداری ویژه بازار کار

۲۸ خرداد ۱۴۰۰

۳۴%

حسابداری ویژه بازار کار

۱۰ تیر ۱۴۰۰

۶۶%

حسابداری مالیاتی

۲۰ تیر ۱۴۰۰

۵۲%

حسابداری مالیاتی

۱۰ خرداد ۱۴۰۰

۵۸%

حسابداری صنعتی

۲۲ خرداد ۱۴۰۰

۱۷%

حسابداری صنعتی

۵ شهریور ۱۴۰۰

۸۵%

ICDL

۲۵ خرداد ۱۴۰۰

۸۷%

ICDL

۱۵ تیر ۱۴۰۰

۷۰%

طراحی سایت با وردپرس

۵ تیر ۱۴۰۰

۴۶%

برنامه نویسی با پایتون

۳۰ تیر ۱۴۰۰

۷۶%

آموزش سئو

۲۵ خرداد ۱۴۰۰

۶۳%

دیجیتال مارکتینگ

۲۵ خرداد ۱۴۰۰

۷۶%