بنر ۱۶۰۰ در ۷۰۰ ارزهای دیجیتال
بنر ۱۶۰۰ در ۷۰۰ ارزهای دیجیتال
بنر ۱۶۰۰ در ۷۰۰ بورس۲
بنر ۱۶۰۰ در ۷۰۰ حسابداری
بنر ۱۶۰۰ در ۷۰۰ فناوری اطلاعات
بنر ۱۶۰۰ در ۷۰۰ مدیریت
هوش مالی
۲بنر ۱۶۰۰ در ۷۰۰ دیجیال مارکتینگ
نمایشگاه

نمایشگاه

برای مشاهده و اطلاع از اخبار نمایشگاه آموزشگاه مجتمع فنی تهران (نمایندگی اصفهان) اینجا کلیک نمایید.

سمینارها

سمینارها

برای مشاهده و اطلاع از اخبار سمینارهای آموزشگاه مجتمع فنی تهران (نمایندگی اصفهان) اینجا کلیک نمایید.

مشاوره

مشاوره

برای مشاهده و اطلاع از خدمات مشاوره های آموزشگاه مجتمع فنی تهران (نمایندگی اصفهان) اینجا کلیک نمایید.

خدمات مالی

خدمات مالی

برای مشاهده و اطلاع از خدمات مالی آموزشگاه مجتمع فنی تهران (نمایندگی اصفهان) اینجا کلیک نمایید.

درباره آموزشگاه مجتمع فنی تهران (نمایندگی اصفهان)

مجتمع فنی تهران از سال ۱۳۵۸ فعالیت خود را در زمینه برگزاری دوره های فنی مهندسی/مدیریتی/IT/ برنامه نویسی / حسابداری /بورس آغاز کرده است.
خوشحالیم که در شهر عزیزمان اصفهان نماینده برگزاری این دوره ها هستیم. از اهداف مجتمع فنی آموزش در اصفهان با ایجاد مزیت رقابتی در نحوه برگزاری دوره های مدیریت ، بورس ، حسابداری وسایر دوره ها می باشد.
به منظور گسترش حرفه گرایی ومدیریت حرفه ای در حوزه آموزش رشته های مدیریت ، بورس ، حسابداری و سایر دوره ها از کارشناسان و مدرسان متخصص بهره گرفته ایم.
دوره های آموزشی در اصفهان با طراحی الگوهای نظری ، عملی برنامه ریزی ، اجرا و ارزشیابی توسعه منابع انسانی عمل می کند.
در پیمایش این راه برآنیم تا با پرورش مهارت های واقعی به کاهش ریسک های ناشی از عدم تصمیم گیری سریع کمک کنیم و توسعه هدفمند کسب وکار ها را مشاهده نماییم.
از چشم اندازهای مجتمع فنی تبدیل شدن به بهترین آموزشگاه در اصفهان با راه اندزی ویژه در حوزه دوره های حسابداری در اصفهان ، دوره های بورس در اصفهان،دوره های مدیریت در اصفهان می باشد.

تقویم آموزشی آموزشگاه مجتمع فنی تهران (نمایندگی اصفهان)

نام دورهشروع دورهمدت دورهرشته وضعیت
ارزدیجیتالآذرماه 9920 ساعتمالی بازرگانیثبت نام مشاورهدر حال برگزاری
حسابداری مالیاتیآذرماه 9950 ساعتحسابداریدر حال برگزاری
حسابداری کارگاه عملی ویژه بازار کار آذرماه 9940 ساعتحسابداریدر حال برگزاری
حسابداری صنعتیاذرماه 99100 ساعتحسابداریدر حال برگزاری
حسابداری مقدماتیآذرماه 9936 ساعتحسابداریثبت نام-ظرفیت محدود-شروع از 8 آذر
مدیریت عالی کسب و کاراذرماه 99400 ساعتمدیریتثبت نام
بورساذرماه 9940 ساعتمالی بازرگانیثبت نام
دیجیتال مارکتینگآذرماه 9950 ساعتمدیریتثبت نام
اصول بازاریابیآذرماه 9920 ساعتمدیریتثبت نام
مدیریت مالی برای مدیران غیرمالیآذرماه 9924 ساعتمدیریتثبت نام
مبانی مدیریتآذرماه 9924 ساعتمدیریتثبت نام
اصول و فنون مذاکراتآذرماه 9920 ساعتمدیریتثبت نام
مدیریت فروشآذرماه 9924 ساعتمدیریتثبت نام
مدیریت برندآذرماه 9924 ساعتمدیریتثبت نام
اصول و فنون تبلیغاتآذرماه 9924 ساعتمدیریتثبت نام
طرح ریزی مدل کسب و کارآذرماه 9916 ساعتمدیریتثبت نام
تحقیقات بازارآذرماه 9924 ساعتمدیریتثبت نام
روش تحقیقآذرماه 9916 ساعتمدیریتثبت نام
مدیریت پروژهآذرماه 9916 ساعتمدیریتثبت نام
برنامه ریزی استراتژیآذرماه 9924 ساعتمدیریتثبت نام
تفکر استراتژیآذرماه 9916 ساعتمدیریتثبت نام
مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)آذرماه 9924 ساعتمدیریتثبت نام
مدیریت منایع انسانی و رفتار سازمانیآذرماه 9932 ساعتمدیریتثبت نام
بازرگانی بین المللآذرماه 9924 ساعتمدیریتثبت نام
تنظیم قرارداد و اصول حقوقی کسب و کارآذرماه 9916 ساعتمدیریتثبت نام
مهارت هفت گانه رایانه (ICDL) درجه 2آذرماه 9965 ساعتفناوری اطلاعاتثبت نام
مهارت هفت گانه رایانه (ICDL) درجه 1آذرماه 9960 ساعتفناوری اطلاعاتثبت نام
فتوشاپآذرماه 9940 ساعتفناوری اطلاعاتثبت نام
کورلآذرماه 9940 ساعتفناوری اطلاعاتثبت نام
اتوکدآذرماه 9930 ساعتفناوری اطلاعاتثبت نام
آفیس 2016 - excelآذرماه 9924 ساعتفناوری اطلاعاتثبت نام
آفیس 2016 - powerpointآذرماه 9915 ساعتفناوری اطلاعاتثبت نام
آفیس 2016 - accessآذرماه 9930 ساعتفناوری اطلاعاتثبت نام
آفیس 2016 - wordآذرماه 9924 ساعتفناوری اطلاعاتثبت نام
شبکه های کامپیوتریآذرماه 9930 ساعتفناوری اطلاعاتثبت نام
هوش مالی مقدماتیآذرماه 9915 ساعتحسابداریثبت نام
هوش مالی تکمیلیآذرماه 9925 ساعتحسابداریثبت نام
مهندسی مالیاتیآذرماه 9980 ساعتحسابداریثبت نام

پیشنهادات ویژه آموزشگاه مجتمع فنی تهران (نمایندگی اصفهان)

حسابداری
فناوری اطلاعات
مدیریت
بورس

دوره های آموزشگاه مجتمع فنی تهران (نمایندگی اصفهان)

بهترین آموزشگاه حسابداری در اصفهان

اخبار و اطلاعیه های آموزشگاه مجتمع فنی تهران (نمایندگی اصفهان)