بنر ۱۶۰۰ در ۷۰۰ ارزهای دیجیتال
بنر ۱۶۰۰ در ۷۰۰ ارزهای دیجیتال
بنر ۱۶۰۰ در ۷۰۰ بورس۲
بنر ۱۶۰۰ در ۷۰۰ حسابداری
بنر ۱۶۰۰ در ۷۰۰ فناوری اطلاعات
بنر ۱۶۰۰ در ۷۰۰ مدیریت
هوش مالی
۲بنر ۱۶۰۰ در ۷۰۰ دیجیال مارکتینگ
نمایشگاه

نمایشگاه

برای مشاهده و اطلاع از اخبار نمایشگاه آموزشگاه مجتمع فنی تهران (نمایندگی اصفهان) اینجا کلیک نمایید.

مشاوره

مشاوره

برای مشاهده و اطلاع از خدمات مشاوره های آموزشگاه مجتمع فنی تهران (نمایندگی اصفهان) اینجا کلیک نمایید.

سمینارها

سمینارها

برای مشاهده و اطلاع از اخبار سمینارهای آموزشگاه مجتمع فنی تهران (نمایندگی اصفهان) اینجا کلیک نمایید.

خدمات مالی

خدمات مالی

برای مشاهده و اطلاع از خدمات مالی آموزشگاه مجتمع فنی تهران (نمایندگی اصفهان) اینجا کلیک نمایید.

درباره آموزشگاه مجتمع فنی تهران (نمایندگی اصفهان)

مجتمع فنی تهران از سال ۱۳۵۸ فعالیت خود را در زمینه برگزاری دوره های فنی مهندسی/مدیریتی/IT/ برنامه نویسی / حسابداری /بورس آغاز کرده است.
خوشحالیم که در شهر عزیزمان اصفهان نماینده برگزاری این دوره ها هستیم. از اهداف مجتمع فنی آموزش در اصفهان با ایجاد مزیت رقابتی در نحوه برگزاری دوره های مدیریت ، بورس ، حسابداری وسایر دوره ها می باشد.
به منظور گسترش حرفه گرایی ومدیریت حرفه ای در حوزه آموزش رشته های مدیریت ، بورس ، حسابداری و سایر دوره ها از کارشناسان و مدرسان متخصص بهره گرفته ایم.
دوره های آموزشی در اصفهان با طراحی الگوهای نظری ، عملی برنامه ریزی ، اجرا و ارزشیابی توسعه منابع انسانی عمل می کند.
در پیمایش این راه برآنیم تا با پرورش مهارت های واقعی به کاهش ریسک های ناشی از عدم تصمیم گیری سریع کمک کنیم و توسعه هدفمند کسب وکار ها را مشاهده نماییم.
از چشم اندازهای مجتمع فنی تبدیل شدن به بهترین آموزشگاه در اصفهان با راه اندزی ویژه در حوزه دوره های حسابداری در اصفهان ، دوره های بورس در اصفهان،دوره های مدیریت در اصفهان می باشد.

تقویم آموزشی آموزشگاه مجتمع فنی تهران (نمایندگی اصفهان)

[table “5” not found /]

پیشنهادات ویژه آموزشگاه مجتمع فنی تهران (نمایندگی اصفهان)

حسابداری
فناوری اطلاعات
مدیریت
بورس

دوره های آموزشگاه مجتمع فنی تهران (نمایندگی اصفهان)

بهترین آموزشگاه حسابداری در اصفهان

اخبار و اطلاعیه های آموزشگاه مجتمع فنی تهران (نمایندگی اصفهان)