بورس
بورس
حسابداری
مدیریت
هوش مالی

برای ثبت نام و یا اطلاع از آخرین وضعیت رزرو دوره های آموزشگاه اینجا کلیک نمایید!

نمایشگاه

نمایشگاه

برای مشاهده و اطلاع از اخبار نمایشگاه آموزشگاه مجتمع فنی تهران (نمایندگی اصفهان) اینجا کلیک نمایید.

 

سمینارها

سمینارها

برای مشاهده و اطلاع از اخبار سمینارهای آموزشگاه مجتمع فنی تهران (نمایندگی اصفهان) اینجا کلیک نمایید.

مشاوره

مشاوره

برای مشاهده و اطلاع از خدمات مشاوره های آموزشگاه مجتمع فنی تهران (نمایندگی اصفهان) اینجا کلیک نمایید.

 

خدمات مالی

خدمات مالی

برای مشاهده و اطلاع از خدمات مالی آموزشگاه مجتمع فنی تهران (نمایندگی اصفهان) اینجا کلیک نمایید.

درباره آموزشگاه مجتمع فنی تهران (نمایندگی اصفهان)

مجتمع فنی تهران از سال ۱۳۵۸ فعالیت خود را در زمینه برگزاری دوره های فنی مهندسی/مدیریتی/IT/ برنامه نویسی / حسابداری /بورس آغاز کرده است.
خوشحالیم که در شهر عزیزمان اصفهان نماینده برگزاری این دوره ها هستیم. از اهداف مجتمع فنی آموزش در اصفهان با ایجاد مزیت رقابتی در نحوه برگزاری دوره های مدیریت ، بورس ، حسابداری وسایر دوره ها می باشد.
به منظور گسترش حرفه گرایی ومدیریت حرفه ای در حوزه آموزش رشته های مدیریت ، بورس ، حسابداری و سایر دوره ها از کارشناسان و مدرسان متخصص بهره گرفته ایم.
دوره های آموزشی در اصفهان با طراحی الگوهای نظری ، عملی برنامه ریزی ، اجرا و ارزشیابی توسعه منابع انسانی عمل می کند.
در پیمایش این راه برآنیم تا با پرورش مهارت های واقعی به کاهش ریسک های ناشی از عدم تصمیم گیری سریع کمک کنیم و توسعه هدفمند کسب وکار ها را مشاهده نماییم.
از چشم اندازهای مجتمع فنی تبدیل شدن به بهترین آموزشگاه در اصفهان با راه اندزی ویژه در حوزه دوره های حسابداری در اصفهان ، دوره های بورس در اصفهان،دوره های مدیریت در اصفهان می باشد.

تقویم آموزشی آموزشگاه مجتمع فنی تهران (نمایندگی اصفهان)

نام دورهشروع دورهمدت دورهوضعیت
تحلیل تکنیکالنیمه دوم شهریور ماه40 ساعتدر حال برگزاری
مدیریت جامع کسب وکار(MBA)نیمه اول مهر ماه400 ساعتثبت نام
مدیریت مالی کسب وکارنیمه اول مهر ماه400 ساعتثبت نام
مدیریت برند سازی وپرسنل برندنیمه دوم مهر ماه24 ساعتثبت نام
طرح ریزی مدل کسب وکارنیمه دوم مهر ماه16 ساعتثبت نام
مدیریت ارتباط با مشترینیمه دوم مهر ماه16 ساعتثبت نام
کارگاه روانشناسی بورسنیمه دوم مهر ماه15 ساعتثبت نام
کارگاه تخصصی بورس قوانین مالیاتینیمه دوم مهر ماه5 ساعتثبت نام
کارگاه حسابداری حقوق ودستمزدنیمه دوم مهر ماه8 ساعتثبت نام
کارگاه آشنایی با دادرسی مالیاتینیمه دوم مهر ماه8 ساعتثبت نام
کارگاه تحلیل فرآیند دادرسی مالیاتینیمه دوم مهر ماه8 ساعتثبت نام
حسابداری مقدماتینیمه دوم مهر ماه36 ساعتثبت نام
کارگاه حسابداری مدیریتنیمه دوم مهر ماه8 ساعتثبت نام
کارگاه معاملات فصلینیمه دوم مهر ماه8 ساعتثبت نام
کارگاه شناخت وتحلیل رفتاری مدل Diskنیمه دوم مهر ماه8 ساعتثبت نام
تحلیل تکنیکالنیمه دوم آبان ماه40 ساعتثبت نام
تحلیل بنیادینیمه دوم آبان ماه40 ساعت
کارگاه روانشناسی بورسنیمه دوم آبان ماه15 ساعت
تحقیقات بازاریابینیمه دوم آبان ماه24 ساعت
مدیریت منابع انسانینیمه دوم آبان ماه16 ساعت
اصول وفنون مذاکره وشناخت آننیمه دوم آبان ماه16 ساعت
حسابداری مقدماتینیمه دوم آبان ماه36 ساعت
حسابداری مالیاتینیمه دوم آبان ماه50 ساعت
کارشناس حرفه ای اکسلنیمه دوم آبان ماه24 ساعت
کارگاه آموزش آشنایی با قوانین تامین اجتماعینیمه دوم آبان ماه24 ساعت
طراحی بوم مدل کسب وکارنیمه دوم آبان ماه16 ساعت
مهندسی فروش وبازاریابینیمه دوم آبان ماه24 ساعت
دیجیتال مارکتینگنیمه دوم آبان ماه24 ساعت
تحلیل تکنیکال بورسنیمه دوم آذر ماه40 ساعت
تحلیل بنیادی فاندامنتالنیمه دوم آذر ماه40 ساعت
کارگاه روانشناسی بورسنیمه دوم آذر ماه15 ساعت
کارگاه عملی حسابدارینیمه دوم آذر ماه50 ساعت
حسابداری مقدماتینیمه دوم آذر ماه36 ساعت
حسابداری حقوق ودستمزدنیمه دوم آذر ماه30 ساعت
مدیریت تصمیم گیری استراتژیکنیمه دوم آذر ماه16 ساعت
اصول وفنون مذاکرهنیمه دوم آذر ماه20 ساعت
تحقیقات بازاریابینیمه دوم آذر ماه24 ساعت
مدیریت برند سازی وپرسنل برندنیمه دوم آذر ماه24 ساعت
کارگاه مدل رفتاری Diskنیمه دوم آذر ماه8 ساعت
کارگاه حسابداری مدیریتنیمه دوم آذر ماه8 ساعت
کارگاه زبان بدن وتحلیل متقابلنیمه دوم آذر ماه8 ساعت

دوره های آموزشگاه مجتمع فنی تهران (نمایندگی اصفهان)

بهترین آموزشگاه حسابداری در اصفهان

پیشنهادات ویژه آموزشگاه مجتمع فنی تهران (نمایندگی اصفهان)

حسابداری
فناوری اطلاعات
مدیریت
بورس

اخبار و اطلاعیه های آموزشگاه مجتمع فنی تهران (نمایندگی اصفهان)